Ενσωμάτωση ERP

ERP Integrated Solutions
ERP Integrated Solutions

Η Kaba είναι κορυφαίος κατασκευαστής ενσωματωμένων λύσεων υποσυστημάτων, για την καταγραφή του χρόνου και τη συλλογή δεδομένων χώρου παραγωγής, καθώς και ελέγχου της πρόσβασης.

Οι λύσεις B-COMM ERP 4 της Kaba θα σας βοηθήσουν να καλύψετε το κενό μεταξύ των στοιχείων προϋπολογισμού στο σύστημα ERP σας και των πραγματικών στοιχείων από τη λειτουργία της επιχείρησης.

Οι λόγοι για την επιτυχία μας στην αγορά για τις λύσεις ERP είναι προφανείς: