Συλλογή δεδομένων χώρου παραγωγής

B-web 95 00 - Terminal for Data Collection
B-web 95 00 - Terminal for Data Collection

Σειρά τερματικών συλλογής δεδομένων χώρου παραγωγής (SFDC) B-web 95 00

Το κλειδί για μία επιτυχημένη μονάδα παραγωγής είναι η βελτιστοποιημένη παραγωγή. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνει ακριβής αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν τη δυναμικότητα των μηχανημάτων, το αποθεματικό, την ποιότητα, τη συντήρηση και το χρόνο εργασίας. Η συλλογή αυτών των δεδομένων με τις συμβατικές μεθόδους μπορεί να αποτελέσει περίπλοκη και ακριβή διαδικασία. Η καλύτερη λύση είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογής δεδομένων χώρου παραγωγής.

Τα εύχρηστα τερματικά διαχείρισης εργατικού δυναμικού B-web 95 00 αυτοματοποιούν και βελτιστοποιούν τη διαδικασία συλλογής δεδομένων της επιχείρησής σας, ενσωματώνοντας το σύστημα ERP και διευκολύνοντας την κατάρτιση άμεσων και περιοδικών αναφορών. Είναι ανθεκτικά και διαθέτουν ανθεκτική στις γρατσουνιές επιφάνεια από γυαλί, πράγμα που τα καθιστά ιδανικά για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το εύκαμπτο πλαίσιο προστασίας και το μεταλλικό περίβλημα αποδίδουν πρόσθετη προστασία, εάν χρειαστεί.

Τα κομψά τερματικά είναι επίσης εύκολα στην τοποθέτηση και απλά στη χρήση. Είναι ευέλικτα, αρθρωτά και μπορούν να προσαρμόζονται και να αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις ακριβείς σας απαιτήσεις. Μπορείτε ακόμα να τα χρησιμοποιείτε για σκοπούς καταγραφής χρόνου και παρουσιών και να προσθέτετε νέες δυνατότητες στη λειτουργικότητά τους, καθώς προκύπτουν νέες απαιτήσεις.

Τα τερματικά διαχείρισης εργατικού δυναμικού της Kaba μπορούν να ενσωματώνουν χωρίς κανένα πρόβλημα διάφορες εφαρμογές συλλογής δεδομένων χώρου παραγωγής, οι οποίες διατίθενται μέσω των Εταίρων της Kaba. Εναλλακτικά, μπορούν να ενσωματώνονται απευθείας στο σύστημα ERP σας.