Χρόνος και παρουσία

B-web 93 00 with biometric reader - Terminal for Time and Attendance
B-web 93 00 with biometric reader - Terminal for Time and Attendance

Σειρά τερματικών παρακολούθησης χρόνου και παρουσίας B-web 93 00

Η καταγραφή σφαλμάτων στη μισθοδοσία, ανεπάρκειας ή υπερεπάρκειας προσωπικού, καθώς και μη αποδοτικού χρόνου εργασίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

Χρειάζεται να αυξήσετε την παραγωγικότητα μειώνοντας την αργοπορία των υπαλλήλων, τα μη εξουσιοδοτημένα μεγάλα διαλείμματα και τις πρόωρες αποχωρήσεις; Μήπως η χρονομέτρηση και η συμπλήρωση εντύπων είναι υπερβολικά χρονοβόρες διαδικασίες; Μήπως πρέπει να καταγράφετε τις απουσίες προσωπικού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας για ασφαλιστικούς λόγους;

Η σειρά τερματικών παρακολούθησης χρόνου και παρουσίας B-web 93 00 παρέχει λύσεις για τα παραπάνω θέματα, αυτοματοποιώντας τη συλλογή στοιχείων και διευκολύνοντας τις άμεσες και περιοδικές αναφορές. Τα κομψά τερματικά είναι εύκολα στην εγκατάσταση, εύκολα στη χρήση και μπορούν να προσαρμοστούν και να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές που παρέχετε.

Τα τερματικά διαχείρισης εργατικού δυναμικού Kaba μπορούν να ενσωματώσουν απρόσκοπτα διάφορες εφαρμογές παρακολούθησης χρόνου και παρουσίας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό επικοινωνίας B-COMM. Αυτές οι εφαρμογές διατίθενται μέσω εξειδικευμένων Εταίρων της Kaba, επίσης και σε συνδυασμό με συστήματα ελέγχου της πρόσβασης. Εναλλακτικά, μπορούν να ενσωματώνονται απευθείας στο σύστημα ERP.