Έλεγχος πρόσβασης - Χρόνος και παρουσία (T&A)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Access Control - Time and attendance
Access Control - Time and attendance

Η καταγραφή σφαλμάτων στη μισθοδοσία, ανεπάρκειας ή υπερεπάρκειας προσωπικού, καθώς και μη αποδοτικού χρόνου εργασίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

Χρειάζεται να αυξήσετε την παραγωγικότητα μειώνοντας την αργοπορία των υπαλλήλων, τα μη εξουσιοδοτημένα μεγάλα διαλείμματα και τις πρόωρες αποχωρήσεις; Μήπως η χρονομέτρηση και η συμπλήρωση εντύπων είναι υπερβολικά χρονοβόρες διαδικασίες; Μήπως πρέπει να καταγράφετε τις απουσίες προσωπικού σε περιπτώσεις ατυχήματος ή ασθένειας για ασφαλιστικούς λόγους;

Η σύγχρονη και προηγμένη υπομονάδα χρόνου και παρουσίας του Kaba exos μπορεί να σας βοηθήσει με όλες αυτές τις απαιτήσεις. Συνδέεται απευθείας στο σύστημα προγραμματισμού επιχειρηματικών πόρων (ERP) για την αυτοματοποίηση της συλλογής των δεδομένων σας και τη μείωση του κόστους διαχείρισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή να συνδεθεί με σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη σειρά προηγμένων τερματικών B-web 9300 της Kaba.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Το Kaba exos συνδέεται απευθείας στη μισθοδοσία και υποστηρίζει διαφορετικά μοντέλα εργασίας, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε ελαστικά ωράρια, σταθερά ωράρια και ρόστερ βάρδιας, μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισης.
 • Διαχειρίζεται το χρόνο κάθε εργαζομένου μεμονωμένα, συμπεριλαμβάνοντας ευέλικτο ωράριο, υπερωρίες, ετήσια άδεια και διαβάθμιση ασφάλειας.
 • Η υπομονάδα λογισμικού T&A μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή να συνδεθεί με σύστημα ελέγχου πρόσβασης.
 • Η υπομονάδα είναι επεκτάσιμη σε επιχειρηματικές διαδικασίες που ορίζετε εσείς, όπως νομικές προϋποθέσεις, όροι σύμβασης και τιμολόγησης.
 • Μπορεί να προγραμματιστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να αντιστοιχεί στις επιχειρηματικές σας διαδικασίες χωρίς επιπλέον κόστος.
 • Το σύστημα επιτρέπει στο προσωπικό σας να ζητά άδειες, να καταγράφει ώρες εργασίας εξ αποστάσεως και να πραγματοποιεί διορθώσεις απευθείας μέσω Web Client και smartphone, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος διαχείρισης.
 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με κανόνες και κανονισμούς εργατοωρών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η υπομονάδα χρόνου και παρουσίας του Kaba exos είναι ιδανική για ακριβή καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση του προσωπικού όσον αφορά τη συνέπεια, τις διακοπές, τις ασθένειες, τις σταθερές και κυμαινόμενες ώρες εργασίας, τις βάρδιες κ.λπ. Χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων όπως:

 • Κατασκευαστικός κλάδος
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Υγεία
 • Τομέας λιανικής
 • Κυβερνητικές εγκαταστάσεις
 • Αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες
 • Αεροδρόμια
 • Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
 • Εργοστάσια κατεργασίας
 • Στάδια και κέντρα αναψυχής
 • Εταιρικά κτίρια και κτίρια γραφείων επιχειρήσεων
 • Ξενοδοχεία