Έλεγχος πρόσβασης - Ενσωμάτωση CCTV και συναγερμών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Access Control - CCTV & alarm integration
Access Control - CCTV & alarm integration

Ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου της πρόσβασης όπως είναι το Kaba exos μπορεί να βελτιωθεί όταν συνδέεται με τη CCTV και τους συναγερμούς σας. Αυτό σημαίνει επίσης χαμηλότερη συνολική επένδυση, καθώς μία κοινή πλατφόρμα ενέχει χαμηλότερο κόστος από ό,τι τρεις ξεχωριστές πλατφόρμες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Η διαχείριση και των τριών συστημάτων γίνεται συμβατά, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία.
  • Τα μεμονωμένα στοιχεία δεδομένων ομαδοποιούνται και παρακολουθούνται από κοινού, σε μία ενιαία εφαρμογή. Έτσι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια.
  • Αφού ενσωματωθούν, οι συναγερμοί, η κατάσταση του συστήματος και άλλα δεδομένα επεξεργάζονται και προβάλλονται είτε στο σύστημα διαχείρισης των εγκαταστάσεών σας είτε στο περιβάλλον προβολής του Kaba exos.
  • Το οικείο περιβάλλον εργασίας παραμένει απαράλλακτο εάν επεκτείνετε το συνολικό σύστημα με νέες λειτουργίες ή υπομονάδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στα παραδείγματα εφαρμογής μεγάλου εύρος έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συγκαταλέγονται πανεπιστήμια, νοσοκομεία, μέσα μεταφοράς, καθώς και οικονομικές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να επικοινωνήσετε μαζί μας με περισσότερες λεπτομέρειες.