Έλεγχος πρόσβασης - Το πρότυπο CardLink

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Access Control - CardLink
Access Control - CardLink

Ένα τυπικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης περιέχει ένα πλήθος online (δικτυωμένων) και αυτόνομων (μη ενσύρματων) θυρών. Στην περίπτωση των αυτόνομων θυρών, μπορεί μεν να μειώνεται το κόστος και οι καλωδιώσεις, αλλά αυξάνονται οι ώρες εργασίες, καθώς ο χειριστής πρέπει να πηγαίνει σε κάθε θύρα για να ενημερώνει χειροκίνητα τα δικαιώματα πρόσβασης ή να φορτώνει το ιστορικό της θύρας.

Το CardLink έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα, καθώς απλοποιεί τη διαδικασία ενημέρωσης των δικαιωμάτων πρόσβασης στις μη ενσύρματες διατάξεις, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τα λειτουργικά έξοδα σε χαμηλά επίπεδα. Αντί να πραγματοποιεί χειροκίνητη ενημέρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε κάθε θύρα, ο χειριστής δίνει εντολή στις κάρτες πρόσβασης των χρηστών να μεταφέρουν εκείνες τις οδηγίες στις θύρες. Οι χρήστες συλλέγουν τις πληροφορίες αυτές στα τερματικά ενημέρωσης που βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία π.χ. στην είσοδο προσωπικού, στους χώρους αναμονής των ανελκυστήρων ή στην καντίνα.

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ασφάλειας σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί κάποιο διακριτικό, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να δοθούν για σύντομες χρονικές περιόδους π.χ. δύο ώρες για τους επισκέπτες και οκτώ ώρες για τους υπαλλήλους. Επιπλέον, αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης "επικυρώνονται" αυτόματα στο τερματικό ενημέρωσης κάθε φορά που ο κάτοχος του διακριτικού εισέρχεται στο χώρο και "ακυρώνονται" κατά την έξοδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης διαχειρίζεται online (ενσύρματες) καθώς και αυτόνομες διατάξεις ασφάλισης.
 • Δεδομένα προσωπικού και εξουσιοδοτήσεις εισάγονται μόνο μία φορά στο σύστημα και όχι χωριστά σε κάθε διάταξη ασφάλισης.
 • Οι εξουσιοδοτήσεις τεκμηριώνονται μόνιμα, ώστε να τις προσπελαύνετε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.
 • Εύκολη λειτουργία, καθώς μεμονωμένα δικαιώματα πρόσβασης αποθηκεύονται απευθείας στο μέσο.
 • Οι θύρες δεν χρειάζονται καλωδιώσεις, καθώς οι οδηγίες υπάρχουν στα διακριτικά των χρηστών.
 • Η εξουσιοδότηση πρόσβασης βασίζεται σε χρονικά περιθώρια. Οι θύρες ξεκλειδώνουν μόνον εάν κάποιο διακριτικό έχει τη σχετική εξουσιοδότηση τη στιγμή που επιχειρείται η είσοδος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συνήθως, το CardLink συνιστάται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δικτυωμένων και αυτόνομων θυρών με σχετικά υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.
 • Όταν ένα μικρό σύστημα πρόκειται να αναπτυχθεί εντός του κύκλου ζωής του π.χ. καθώς αναπτύσσεται η επιχείρηση ή εάν αλλάζουν τακτικά οι λειτουργίες του χώρου.
 • Όταν υπάρχει υψηλός αριθμός ομάδων χρηστών, κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετική διαβάθμιση ασφάλειας.
 • Όταν υπάρχει ανάγκη για συχνή προσωρινή πρόσβαση π.χ. για επισκέπτες ή υπεργολάβους.
 • Όταν υπάρχει ανάγκη ταχείας αντικατάστασης μηχανικών κυλίνδρων. Π.χ. ένας ψηφιακός κύλινδρος Kaba μπορεί να εγκατασταθεί και να είναι έτοιμος προς χρήση μέσα σε 5 λεπτά.