Συστήματα ασφαλείας Kaba ARIOS με τεχνολογία RFID

Kaba ARIOS Security with RFID systems
Kaba ARIOS Security with RFID systems

Επιλέξτε Kaba ARIOS. Η ασφαλέστερη επιλογή.

Το Kaba ARIOS (Advanced RFID Operation Security) είναι μια αντίληψη για την ασφάλεια των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης όπου χρησιμοποιούνται τεχνολογίες RFID όπως η MIFARE.

Το Kaba ARIOS είναι ένα μοναδικό σύστημα παγκοσμίως, το οποίο διασφαλίζει την ασφάλεια πρόσβασης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και πληροί τις οδηγίες περί ασφάλειας που καθορίζονται από το πρότυπο BSI TR RFID 03126-5.

(BSI: German Federal Office for Information Security - Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών)