Ενσωματωμένος έλεγχος πρόσβασης και βιομετρικά στοιχεία

Τα ενσωματωμένα προϊόντα ελέγχου της πρόσβασης και βιομετρικών μετρήσεων της Kaba αποδίδουν έναν νέο τρόπο για τη διεξαγωγή διαχείρισης του ελέγχου πρόσβασης. Μία ενσωματωμένη εφαρμογή ελέγχου της πρόσβασης στον ελεγκτή εξαλείφει την ανάγκη για λογισμικό ή διακομιστές, παρέχοντας ένα σύστημα ελέγχου φυσικής πρόσβασης (PACS) βασισμένο στο Web, που είναι εύκολο στην εγκατάσταση και χρησιμοποιείται απευθείας. Επίσης, μία βοηθητική εφαρμογή NET επιτρέπει τη διαμόρφωση σε πολλαπλούς χώρους, καθώς και την ενσωμάτωση καμερών, βίντεο, λύσεων διαχείρισης επισκεπτών/αναγνωριστικών και επίσης προσφέρει πολλές ακόμη δυνατότητες.

Σειρά AX.S