Ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσβασης - αυτόνομος

Electronic Access Control - standalone
Electronic Access Control - standalone

Τα σύγχρονα, αυτόνομα συστήματα με κλειδί-πασπαρτού μπορούν να επαναπρογραμματιστούν ταχύτατα, διευκολύνοντας τη διαχείριση των συστημάτων με κλειδί-πασπαρτού. Τα κλειδιά και τα διακριτικά μπορούν να διαγραφούν εύκολα και να επαναπρογραμματιστούν ανά πάσα στιγμή. Τα εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης εξουσιοδότησης παρέχουν μέγιστη ευελιξία και ασφάλεια. Η ενσωμάτωση στα διαδικτυακά συστήματα ελέγχου πρόσβασης και τα μηχανικά συστήματα με κλειδί-πασπαρτού της Kaba είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.