Διαχείριση εργατικού δυναμικού

Workforce Management
Workforce Management

Βέλτιστη οργάνωση επιχείρησης

Αυτή η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει πολυλειτουργικά τερματικά καταχώρισης, εφαρμογές λογισμικού και εξοπλισμού για διαχείριση δεδομένων εργαζομένων και επισκεπτών, διαχειριστές θυρών, μονάδες ανάγνωσης ελέγχου εξ' αποστάσεως και εξαρτήματα ελέγχου βιομετρικών στοιχείων.

Η ενσωμάτωση δεδομένων χρόνου και επιχειρηματικών στοιχείων στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης βελτιώνει την οργάνωση οποιασδήποτε επιχείρησης και, τελικά, αυξάνει την παραγωγικότητα. Η Kaba συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες ενσωμάτωσης συστημάτων και παραγωγής λογισμικού σε αυτόν τον κλάδο, οπότε έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις. Η εταιρεία έχει αναπτύξει τυποποιημένο και πιστοποιημένο λογισμικό επικοινωνίας για τα πιο πρόσφατα συστήματα ERP (SAP, Oracle, Microsoft).

Οι λύσεις διαχείρισης εργατικού δυναμικού της Kaba χρησιμοποιούνται από εταιρίες όλων των μεγεθών, από μικρές έως πολυεθνικές.