Συστήματα φυσικής πρόσβασης

Physical Access Systems - Turnstiles, barriers & revolving doors
Physical Access Systems

Συστήματα φυσικής πρόσβασης για κάθε ανάγκη

Η σειρά των συστημάτων φυσικής πρόσβασης ενδιάμεσου και πλήρους ύψους της Kaba περιλαμβάνει περιστροφικές θύρες και τις περιστρεφόμενες θύρες ασφαλείας, καθώς και συστήματα ενδασφάλισης (interlock) υψηλής ασφαλείας και με αισθητήρα. Τα συστήματα χρησιμοποιούν μέσα αναγνώρισης για τον αποτελεσματικό έλεγχο πρόσβασης σε ασφαλείς περιοχές και τη βελτιστοποίηση της ροής ανθρώπων.

Τα προϊόντα της σειράς διατίθενται σε πολλά διαφορετικά σχέδια, χρώματα και μορφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών: κτίρια γραφείων, βιομηχανικοί χώροι, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα ΙΤ, τράπεζες, αεροδρόμια (π.χ. αυτοματοποιημένοι έλεγχοι καρτών επιβίβασης), σιδηροδρομικοί σταθμοί, στάδια.

Οι ηλεκτρονικές λύσεις που διαθέτουμε είναι συμβατές με οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Όπου αυτό απαιτείται, μπορούν επίσης να συνδυαστούν με συστήματα καταγραφής χρόνου.